اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

يكي از روش هاي فوق العاده اعتراض به احكام دادگاه ها ، فرجام خواهي است . با اينكه همواره فرض بر آن است كه آراء دادگاه ها بر اساس مقررات قانوني و موازين شرعي صادر شده اند ، اما ممكن است كه هر يك از اصحاب دعوا بخواهند در مهلت فرجام خواهي ، نسبت به اين راي تقاضاي فرجام خواهي كنند . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ،  فرجام خواهي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني . براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اينكه فرجام خواهي حقوقي چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/275/فرجام-خواهي-حقوقي-چيست.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۳۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، كندن موي زن در قانون جرم است و براي آن مجازات ديه در نظر گرفته شده است . ديه كندن موي سر زن در ماده 577 قانون مجازات اسلامي به اين ترتيب است كه ديه كندن  تمام موي سر زن در صورت عدم رويش مجدد ديه كامل است و در صورتي كه مو دوباره برويد موجب مهرالمثل است . البته در صورتي كه ميزان مهرالمثل بيشتر از مقدار ديه كامل باشد ، فقط مقدار ديه كامل زن پرداخت مي شود .هم چنين ديه موي سر زن در سه مورد پرداخت نمي شود :

1- رضايت زن 
2- در مواردي كه رضايت زن معتبر نيست رضايت ولي او 
3- در موارد ضروري پزشكي  . براي مطالعه بيشتر درباره ديه موي سر زن روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۷:۴۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، كندن موي زن در قانون جرم است و براي آن مجازات ديه در نظر گرفته شده است . ديه كندن موي سر زن در ماده 577 قانون مجازات اسلامي به اين ترتيب است كه ديه كندن  تمام موي سر زن در صورت عدم رويش مجدد ديه كامل است و در صورتي كه مو دوباره برويد موجب مهرالمثل است . البته در صورتي كه ميزان مهرالمثل بيشتر از مقدار ديه كامل باشد ، فقط مقدار ديه كامل زن پرداخت مي شود .هم چنين ديه موي سر زن در سه مورد پرداخت نمي شود :

1- رضايت زن 
2- در مواردي كه رضايت زن معتبر نيست رضايت ولي او 
3- در موارد ضروري پزشكي  . براي مطالعه بيشتر درباره ديه موي سر زن روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۷:۴۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه كندن موي سر مرد در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است به اين ترتيب كه ديه كندن تمام موي سر مرد در صورت رويش مجدد ارش و در صورت عدم رويش مجدد ديه كامل است . البته ديه موي سر مرد در سه مورد منتفي است :

1- خود شخص در كندن مو رضايت داشته باشد 
2- در مواردي كه شخص قادر به اعلام رضايت نيست ، رضايت اوليا او 
3- در موارد پزشكي 
در تعيين ديه موي مرد ، تشخيص رويش يا عدم رويش مجدد با مسئول پزشكي قانوني است . براي مطالعه بيشتر درباره موي سر روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۲:۱۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

نگه داشتن عده يكي از مهمترين احكامي است كه در دين اسلام و قانون پيش بيني شده است ، به خصوص لزوم نگه داشتن عده طلاق . اما در برخي شرايط ، ممكن است زناني عده طلاق نداشته باشند . به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، زناني كه عده طلاق ندارند ، دو دسته هستند . يكي در خصوص زنان يائسه است و ديگري در مورد طلاق دختر باكره و در دوران عقد مي باشد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه چه زناني عده طلاق ندارند بر روي لينك زير كليك كنيد:

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/273/زناني-كه-عده-طلاق-ندارند.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۷:۰۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از انواع اسناد ، بر اساس قانون ، سند عادي است . سند عادي در مقابل سند رسمي قرار دارد . به عبارت ديگر ، زماني كه سند تنظيم شده ، ويژگي هاي يك سند رسمي را نداشته باشد به آن سند عادي گفته مي شود . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، بر اساس قانون ، برخي اسناد عادي در حكم سند رسمي هستند . مانند اينكه در دادگاه ثابت شود كه طرفي كه سند را تكذيب كرده ، در واقع آن را مهر و امضا نموده است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه سند عادي چيست بر روي لينك زير كليك كنيد .

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/272/سند-عادي-چيست.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۱۳:۲۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

زوال عقل يعني اينكه انسان عقل خود را كامل از دست بدهد و نقسان عقل يعني اينكه عقل انسان مانند بقيه افراد كار نكند . به نقل از سايت مشاروه كيفري دينا براي اين دو عارضه در قانون مجازات ديه در نظر گرفته شده است . طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامي ديه زوال عقل ، ديه كامل است و ديه نقصان عقل بوسيله ارش تعيين مي شود . در تعيين ديه از بين رفتن عقل اينكه عامل از بين برندگي چه چيزي بوده است مهم نيست بلكه ملاك آسيبي است كه وارد شده است . همچنين بايد اين نكته را در نظر داشت كه  كسي كه مرتكب عملي شده است كه به واسطه آن عقلي ديگري ناقص يا زائل شده است ، تحت هيچ شرايطي قصاص نخواهد شد و تنها بايد مطابق آنچه در بالا گفته شد ديه زوال عقل يا ديه نقصان عقل را بپردازد . براي مطالعه بيشتر درباره ديه نقصان عقلي روي لينك زير كليك كنيد :

 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۰۸:۳۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

بر اساس قانون مدني ، زن مي تواند تا زماني كه مهريه اش را نگرفته از تمكين در برابر شوهرش خودداري كند . بر اين اساس ، حق حبس براي زن در قانون شناسايي شده است . اما حق حبس زن در مواردي از بين مي رود . به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، موارد از بين رفتن حق حبس زن عبارتند از حال نبودن مهريه يا عندالاستطاعه بودن آن و ايفاي وظايف زناشويي از سوي زن . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد سقوط حق حبس زوجه بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/269/موارد-سقوط-حق-حبس-زوجه.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۸:۰۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

مطابق قانون اگر كسي بر اثر حادثه اي به كما برود ، مطابق قانون براي به كما رفتن ديه تعيين خواهد شد . به گزارش سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه به كما رفتن ، در ماده 680 قانون مجازات اسلامي ، اينطور بيان شده است : " هرگاه در اثر جنايتي ، قرباني بيهوش شود و به كما برود ... و بعد از مدتي به هوش بيايد ، نسبت به زماني كه بيهوش بوده است ، ارش ثابت خواهد بود " . ديه كما منجر به مرگ ديه نفس است ، يعني بايد ديه كامل پرداخت شود . هم چنين اگر فرد بر اثر كما دچار عارضه اي شود نيز ارش يا ديه آن عارضه بايد پرداخت شود . براي مطالعه بيشتر درباره ديه كما روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/268/ديه-به-كما-رفتن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۱:۲۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه ميزان خسارتي است كه بابت آسيب به بدن ديگري بايد پرداخت شود . ديه شامل كوچكترين اعضاي بدن نيز مي شود . براي مثال در ماده 591 قانون مجازات اسلامي ديه پارگي پلك تعيين شده است . با توجه به اين ماده ديه پاره شدن پلك با توجه به اينكه پلك بالا يا پلك پايين باشد متفاوت است . ديه پاره شدن پلك بالا ، يك ششم ديه كامل و ديه پاره شدن پلك پايين يك چهارم ديه كامل است . براي مطالعه بيشتر درباره نرخ ديه پاره شدن پلك كليك كنيد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/266/ديه-پارگي-پلك.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۷:۵۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب