اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، براي اينكه دادگاه به دعواي مطرح شده رسيدگي كند ، بايد صلاحيت داشته باشد . اين صلاحيت دادگاه اعم است از صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي . صلاحيت محلي يعني اينكه دادگاه عمومي كدام شهر صلاحيت رسيدگي به دعوا را خواهد داشت . در صورتي كه خوانده دادگاه را فاقد صلاحيت محلي بداند ، مي تواند ايراد عدم صلاحيت محلي را به دادگاه ارائه نمايد كه در همين راستا ، دادگاه ممكن است قرار عدم صلاحيت صادر كند . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد ايراد عدم صلاحيت نسبي بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/436/ايراد-عدم-صلاحيت-محلي-يا-نسبي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۹:۴۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت آشنايي با مراجع دادگستري دينا ، گاهي دو نفر با هم اختلافي دارند و بابت سازش به شورا مراجعه مي كنند . شورا در اين موارد اقدام به رسيدگي مي كند و بر برقراري آشتي ميان دو طرف اهتمام مي ورزد . بعد از حصول سازش ، شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحي مي كند .در صورتي كه شوراي حل اختلاف نتواند بين طرفين صلح برقرار كنند ، موضوع و آنچه براي سازش انجام داده شد است ، در صورت جلسه اي نوشته مي شود و مراتب به مرجع قضايي صالح فرستاده مي شود .  . موارد صدور گزارش اصلاحي در شوراي حل اختلاف از قيبل كليه امو مدني ، جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت است . اعتبار گزارش اصلاحي شورا به اين ترتيب است كه اين گزارش غير قابل اعتراض و قطعي است . براي مطالعه بيشتر درباره گزارش اصلاحي شوراي حل اختلاف روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/447/موارد-صدور-گزارش-اصلاحي-در-شوراي-حل-اختلاف-و-اعتبار-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۷ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۲۵:۵۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره حقوقي دينا ، يكي از اسناد تجاري نام برده شده در قانون تجارت چك مي باشد . بر طبق اين قانون انواع چك عبارتند از : چك عادي ، چك سفيد امضا ، چك تاييد شده و چك مسافرتي و چك رمزدار يا بين بانكي و همچنين چك تضمين شده و مدت دار مي باشد . در تعريف چك سفيد امضا مي توان گفت چكي است كه توسط صادر كننده چك بدون نوشتن تاريخ و مبلغ در آن ، چك را امضا و صادر مي كند و دارنده چك مي تواند هر مبلغ را هر زمان كه بخواهد در آن بنويسد و براي آن تاريخ مشخص نمايد . موارد صدور چك سفيد امضا متعدد مي باشد . براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اينكه چك سفيد امضا چيست بر روي لينك زير كليك نماييد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/512/چك-سفيد-امضا-چيست-و-موارد-صدور-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۴:۳۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، شخصي كه در دادگاه اقامه دعوا مي نمايد ، بايد توجيه كند كه دعواي اقامه شده توسط او قابليت اين را دارد كه سودي به او برساند . بر اساس ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني ، هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند ؛ مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع رسيدگي به دعوا را درخواست نموده باشند . لذا در صورتي كه ايراد عدم نفع از سوي شخص مطرح شود و دادگاه آن را وارد بداند ، قرار رد دعوا صادر مي نمايد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد ايراد بي نفعي خواهان چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/435/ايراد-بي-نفعي-خواهان-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۲:۱۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، درنحوه تعيين مقدار ديه بخيه سر و صورت نيز موارد گوناگوني مثل نوع  آسيب ، عمق آن تاثير گذار است و  بعد از اينكه پزشكي قانوني نظرش در اين باره ارائه داد و مراحل قانوني ديگر طي شد ، دادگاه حكم مقتضي را صادر مي كند و در صورت تاييد ، ضارب محكوم به پرداخت ديه بخيه سر خواهد شد . منظور از ديه سر و صورت تمام جراحاتي است كه به اين اعضا وارد مي شود مثلا ديه جراحتي كه به گوش ، بيني ، لب ، زبان و داخل دهان مي شود جزء ديه جراحات سر و صورت محسوب مي شود مگر اينكه براي اين اعضا ، ديه جداگانه اي در قانون تعريف شده باشد . ميزان ديه جراحات سر و صورت در ماده 706 قانون مجازات اسلامي سال 92 مشخص شده است . براي مطالعه مقدار ديه جراحات سر و صورت روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/442/ديه-بخيه-جراحات-سر-و-صورت.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۴:۰۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره حقوقي دينا ، تعريف شركت مدني مطابق قانون مدني عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو مشاع . در واقع اوصاف شركت مدني متفاوت است با شركت تجاري ، اگرچه نام شركت را دارا مي باشد. شركت مدني به دو نوع تقسيم مي شود : شركت قهري و شركت اختياري . طرز اداره كردن و اصول حاكم بر شركت مدني تابع شرايط تعيين شده بين شركا خواهد بود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه شركت مدني چيست بر روي لينك زير كليك نمايد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/507/شركت-مدني-چيست-و-اوصاف-آن-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۶:۱۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، براي مطالبه حق و حقوق قانوني مان مي توانيم بدون مراجعه به دادگاه و با استفاده از يك ابزار قانوني اقدام نماييم . اين ابزار اظهارنامه حقوقي است . به عنوان مثال ، در صورت عدم تمكين از سوي زن ، مي توان با تنظيم يك اظهارنامه حقوقي و قبل از مراجعه به دادگاه و اقامه دعواي عدم تمكين ، زن را دعوت به تمكين نمود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه اظهارنامه حقوقي جيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/430/اظهارنامه-حقوقي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۲:۳۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، صلاحيت دادگاه كيفري دو شامل رسيدگي به تمام جرائم است مگر آن دسته جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه ديگري است . براي مثال رسيدگي به جرايم موجب مجازات سلب حيات در صلاحيت دادگاه كيفري يك است ، از اين رو دادگاه كيفري دو اجازه رسيدگي به آن را ندارد . ساختار دادگاه كيفري دو به اين ترتيب است كه اين دادگاه با حضور يك رئيس يا دادرس علي البدل كه از قضات هستند تشكيل مي شوند . نحوه رسيدگي در دادگاه كيفري دو به اين صورت است كه بعد از اتمام رسيدگي در دادسرا ، بازپرس در صورت موافقت دادستان با كيفر خواست ، قرار جلب دادرس صادر مي كند و با اين كار از دادگاه درخواست مي كند به پرونده مطروحه رسيدگي و براي جرم رخ داده ، مجازات قانوني صادر كند . براي مطالعه بيشتر درباره ساختار و صلاحيت دادگاه كيفري دو كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/441/دادگاه-كيفري-دو-و-صلاحيت-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۳۶:۰۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، يكي از انواع عقد نكاح ، عقد موقت است . در عقد موقت نيز مانند عقد دائم زن پس از انحلال عقد بايد عده نگه دارد . عده صيغه بر اساس قانون مدني دو طهر است كه البته اگر زن بنا به دلايلي عادت ماهيانه نبيند اين مدت 45 روز خواهد بود . اگر هم زن باردار باشد تا پايان وضع حمل بايد عده نگه دارد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه عده عقد موقت چقدر است بر روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۶:۴۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ،  در قانون آيين دادرسي جديد تقسيم بندي انواع دادگاه كيفري تغيير پيدا كرد . به اين ترتيب كه دادگاه كيفري استان به دادگاه كيفري يك و دادگاه عمومي جزايي به دادگاه كيفري دو تبديل شد . از ميان اقسام دادگاه كيفري مي توان به دادگاه كيفري يك ، دادگاه كيفري دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه هاي نظامي اشاره كرد . هر كدام از اين دادگاه هاي كيفري صلاحيت و ساختار مخصوص به خود را دارد . براي مطالعه بيشتر درباره انواع دادگاه كيفري روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/434/انواع-دادگاه-كيفري.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۲:۱۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب