اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، در ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دريافت خسارات دادرسي پيش بيني شده است . بر اساس اين ماده ، خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در حين رسيدگي به دعوا ، جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به او وارد شده يا خواهد شد ، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد . خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده است را از خواهان مطالبه نمايد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه خسارات دادرسي چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/286/خسارات-دادرسي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۷:۰۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا، اگر جنايتي باعث از بين رفتن لب شود طبق قانون بايد ديه پرداخت شود . ديه از بين رفتن لب در قانون مجازات اسلامي به اين ترتيب مشخص شده است :

ديه از بين بردن دو لب : ديه كامل ، ديه از بين بردن يك لب : نصف ديه كامل و ديه از بين بردن مقداري از لب بر اساس ارش تعيين خواهد شد . علاوه بر اين طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامي ديه سست شدن و فلج شدن لب به  گونه اي كه با خنده و مانند آن از دندان ها كنار نرود : موجب دو سوم ديه يك لب مي شود . ضمن اينكه اگر جنايتي باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان ها بشود ، خواه نشود . براي مطالعه بيشتر درباره ديه لب روي لينك زير كليك كنيد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/284/ديه-از-بين-بردن-و-فلج-شدن-لب.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۷:۵۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي اعتراض به حكمي كه دادگاه صادر كرده است ، واخواهي مي باشد . البته واخواهي صرفا از احكامي كه به صورت غيابي صادر شده اند امكان پذير مي باشد . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، واخواهي از رأي غيابي بدوي ، واخواهي از رأي غيابي تجديدنظر و واخواهي از رأي غيابي شوراي حل اختلاف امكانپذير است . براي مشاهده اطلاعات بيشتر در مورد اينكه واخواهي از راي غيابي چگونه انجام مي شود بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/283/واخواهي-از-رأي-غيابي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۳:۴۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي اعتراض به حكم دادگاه فرجام خواهي است . مهلت فرجام خواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه است . اما گاهي فرجام خواهي خارج از مهلت نيز به عمل مي آيد . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، موارد فرجام خواهي خارج از مهلت عبارت است از : حجر ، ورشكستگي يا فوت محكوم عليه ، زوال سمت نماينده و همچنين عذر فرجام خواه . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد فرجام خارج از مهلت بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/282/فرجام-خواهي-خارج-از-مهلت.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۶:۱۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

در قانون براي پاره شدن لب ديه تعيين شده است . ديه شكافتن لب در ماده 610 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه پارگي لب بر اساس اينكه منجر به ديدن دندان ها شود يك سوم ديه كامل و در صورتي كه منجر به بهبود بدون عيب شود ، يك پنجم ديه كامل است . ديه پارگي يك لب نيز موجب يك ششم ديه كامل مي شود اما اگر بدون عيب بهبود پيدا كند موجب يك دهم ديه كامل خواهد شد . براي مطالعه بيشتر درباره ديه پارگي و شكافته شدن لب روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/281/ديه-پارگي-لب.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۰:۳۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

در قانون براي پاره شدن لب ديه تعيين شده است . ديه شكافتن لب در ماده 610 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه پارگي لب بر اساس اينكه منجر به ديدن دندان ها شود يك سوم ديه كامل و در صورتي كه منجر به بهبود بدون عيب شود ، يك پنجم ديه كامل است . ديه پارگي يك لب نيز موجب يك ششم ديه كامل مي شود اما اگر بدون عيب بهبود پيدا كند موجب يك دهم ديه كامل خواهد شد . براي مطالعه بيشتر درباره ديه پارگي و شكافته شدن لب روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/281/ديه-پارگي-لب.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۰:۳۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي اعتراض به احكام دادگاه ، فرجام خواهي است . اما بر اساس قانون آيين دادرسي مدين ، برخي احكام غير قابل فرجام هستند . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، آراء غير قابل فرجام عبارتند از : احكام مستند به نظريه كارشناس ، احكام مستند به سوگند قاطع دعوا ، احكامي كه حق فرجام خواهي نسبت به آنها ساقط شده است ، احكام راجع به متفرعات دعوا و احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام اند . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد آراء غير قابل فرجام بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/279/آراي-غير-قابل-فرجام.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۴۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

پرده گوش مانند يك صافي ارتعاشات صدا را براي ورود به گوش و شنيدن ، مي گيرد . اين پرده نازك از حساسيت بالايي برخوردار است و نياز به مراقبت دارد .به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا در صورتي كه پرده گوش بر اثر ضربه و حادثه و جنايت از بين برود مي توان از مرتكب ديه پرده گوش را دريافت كرد . ديه پارگي پرده گوش در ماده 605 قانون مجازات اسلامي ، ارش تعيين شده است . البته در صورتي كه پارگي پرده گوش منجر به ناشنوايي شود مرتكب بايد دو ديه بپردازد : هم ديه پاره شدن پرده گوش و هم ديه ناشنوايي . براي مطالعه بيشتر درباره پرده گوش روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/280/ديه-پاره-شدن-پرده-گوش.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۶:۱۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي اعتراض به حكم دادگاه ها ، فرجام خواهي است كه در ديوان عالي كشور صورت مي گيرد . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، آراء حقوقي قابل فرجام خواهي را مي توان در دو مرحله بدوي و مرحله تجديد نظر شناسايي كرد . به عبارت ديگر هم در مرحله بدوي مي توان از برخي از احكام و قرارها فرجام خواهي كرد و هم برخي از احكام و قرارهاي مرحله تجديدنظر را مي توان فرجام خواهي نمود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد آراء قابل فرجام بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/277/آراي-قابل-فرجام-خواهي-حقوقي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۸:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به گزارش سايت مشاوره كيفري دينا ، در صورتي كه جنايت ديگري باعث شودكه تمام ريش كسي از بين برود ، بايد ديه پرداخت شود . ديه ريش در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . بر اساس اين ماده ديه كندن ريش در صورت رويش مجدد ديه كامل و در صورت عدم رويش محدد موجب يك سوم ديه كامل است . علاوه بر اين ديه كندن قسمتي از ريش نيز در قانون مشخص شده است و بر همين مبناي رويش مجدد و عدم رويش مجدد بيان شده است . بايد در نظر داشت كه ديه ريش در سه مورد پرداخت نمي شود :

1- در صورت رضايت مرد
2- در صورتي كه رضايت او معتبر نيست ، اجازه ولي او 
3- در صورت ضرورت هاي پزشكي  . براي مطالعه بيشتر درباره ديه ريش روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۱:۵۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب