اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

به استناد سايت مشاوره آيين دادرسي مدني دينا ، درخواست اولين مرحله اي است كه هر كس در مراجعه به محاكم قضايي با آن دعواي خود را طرح مي كند اگرچه دادخواست نوعي درخواست است اما گاهي درخواست ها نيازي به نوشتن و پر كردن فرم چاپي خاصي ندارد ، كه در اصلاح به آن درخواست مي گويند ، مانند : درخواست مهرو موم و گاهي نياز به فرم و شكل خاصي است كه به آن دادخواست گفته مي شود . در واقع اولين فرق دادخواست با درخواست نياز به داشتن يا نداشتن فرم است . براي اطلاعات بيشتر در خصوص تفاوت دادخواست و درخواست بر روي لينك زير كليك نماييد : 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/542/تفاوت-دادخواست-با-درخواست-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۸:۰۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، يكي از وظايف ديوان عالي كشور ، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم است . اما سوالي كه ممكن است مطرح شود آن است كه نقض راي در ديوان عالي كشور يعني چه . در اين راستا ، زماني كه از رايي در ديوان عالي كشور فرجام خواهي مي شود ، ديوان مجددا آن را مورد بررسي قرار مي دهد تا در صورتي كه آن را مخالف با شرع يا قانون ديد ، اقدام به نقض راي مورد اعتراض در ديوان عالي كشور نمايد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد نقض قرار مورد اعتراض در ديوان عالي كشور بر روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۴:۲۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، جنبه عمومي جرم يعني اينكه جرمي كه به وقوع پيوسته است وجدان عمومي را جريحه دار كرده است زيرا با وقوع آنها نظم و امنيت عمومي جامعه به خطر مي افتد .به جرم با جنبه عمومي ، جرم غيرقابل گذشت هم مي گويند . درخواست تعقيب جرم عمومي مي تواند از طرف افراد مختلفي مثل خود زيان ديده ، ضابطان دادگستري ، دادستان و هر كس ديگري كه شاهد وقوع جرم بوده است ، صورت بگيرد . در جرم غيرقابل گذشت حتي با گذشت شاكي هم رسيدگي ادامه پيدا مي كند . از انواع جرائم قابل گذشت مي توان به جرم قتل ، كلاهبرداري و جعل اشاره كرد . براي مطالعه بيشتر درباره جرم عمومي يا غير قابل گذشت روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/466/جنبه-عمومي-جرم-يا-جرم-غير-قابل-گذشت.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۹:۳۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره حقوقي دينا ، در تعريف معامله به قصد فرار از دين بايد گفت معامله اي است كه هدف و قصد انعقاد معامله فرار از دين است . به عبارت ديگر فرد به قصد فرار از دين معامله خود را به ديگري انتقال مي دهد . كه اين عمل خلاف قانون محسوب مي گردد . در صورتي معامله به قصد فرار از دين باشد و در مرجع قضايي اثبات شود قرارداد باطل مي گردد و بر طبق 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي حسب مورد حكم به حبس يا جزاي نقدي صادر مي گردد . براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد اينكه معامله به قصد فرار دين چيست بر روي لينك زير كليك نماييد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/537/معامله-به-قصد-فرار-از-دين-و-شرايط-تحقق-آن-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۲۳:۱۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره حقوق قراردادها دينا ، در حقوق به اجازه و اختياري كه قانون به افراد مي دهد تا بتوانند معامله خود را پايان دهند  ،خيار مي گويند . خيارات در حقوق انواع مختلفي دارند . از جمله انواع خيارات مي توان به خيار تبعض صفقه ، خيار حيوان ، خيار مجلس ، خيار تاخير ثمن ، خيار غبن  ، خيار تدليس ، خيار شرط ، خيار رويت و خيار عيب را نام برد . هر كدام از انواع خيارات در حقوق معني و كاربرد متفاوتي دارند . براي مطالعه بيشتر درباره انواع خيارات در حقوق روي لينك زير كيلك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/465/خيارات-در-حقوق-و-انواع-آن-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۱۹:۵۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، در خصوص مهريه در صورت فسخ نكاح ، ماده 1101 قانون مدني تعيين تكليف نموده است . بر اساس اين ماده ، در صورتي كه عقد نكاح قبل از رابطه زناشويي فسخ شود ، زن حق مهريه ندارد ، مگر اينكه فسخ به سبب عنن يا ناتواني جنسي مرد باشد . اما بعد از رابطه زناشويي ، زن حتي در صورت فسخ شدن نكاح حق دريافت مهريه را خواهد داشت . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد فسخ نكاح و تكليف مهريه بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/451/مهريه-فسخ-نكاح.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۱۷:۰۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره عقود و قراردادهاي دينا ، معامله صوري معامله اي است كه معمولا افراد به قصد فرار از دين اقدام به معامله صوري مي كنند به عنوان مثال : زماني كه زوج براي فرار از پرداخت نفقه معوقه و مهريه و طلب خود به زوجه اموال خود را به ديگري انتقال مي دهد ، در اين صورت معامله صوري مي باشد . قانونگذار مجازات معامله صوري را در قانون مدني و قانون محكوميت هاي مالي بيان كرده است . براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص اينكه معامله صوري چيست بر روي لينك زير كليك نماييد : 

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/539/معامله-صوري-و-مجازات-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۲:۰۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، در ماده 74 قانون ثبت ، اعتبار كپي سند رسمي تعيين شده است كه به موجب آن ، سندي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده باشد به منزله اصل سند خواهد بود ؛ مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سند با ثبت دفتر . بنابراين ، اعتبار رونوشت سند رسمي مانند همان سند رسمي خواهد بود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اعتبار كپي برابر اصل بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/444/اعتبار-كپي-سند-رسمي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۶:۵۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، مجرم ، متهم و محكوم با هم تفاوت دارند . اولين تفاوت مجرم و متهم اين است كه متهم كسي است كه بازپرس در جريان رسيدگي به دعوي به او مشكوك است و مجرم كسي است كه انتساب جرم به او ثابت شده است و قاضي مي تواند او را محاكمه كند . از ديگر فرق هاي مجرم  و متهم در حقوقي است كه هر كدام از اين دو عنوان دارند . فرق محكوم با مجرم و متهم هم در اين است كه محكوم يك معناي عام است كه هم در حقوق مدني و هم در حقوق كيفري به كار گرفته مي شود . براي مطالعه بيشتر درباره فرق محكوم ، مجرم و متهم روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/461/تفاوت-متهم-،-محكوم-و-مجرم-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۰:۳۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، يكي از جرايمي كه در قانون مجازات اسلامي بيان شده است، جرم جعل است براي تحقق اين جرم بايد سه ركن مادي و معنوي و قانوني وجود داشته باشد . جرم جعل داراي مصاديق زيادي است كه يكي از آنان جرم جعل امضاي متوفي است . جرم جعل امضا متوفي نيزممكن است توسط وراث يا افراد ديگري انجام شود كه به هدف به دست آوردن يا تصرف در اموال ، ملك يا زمين و غيره مي باشد و به قصد ضرر به ديگران يا باقي وراث است . قانونگذار مجازات جرم جعل امضاي متوفي را در قانون مجازات اسلامي بيان كرده است . براي كسب اطلاغات بيشتر در مورد جرم جعل امضا متوفي چيست بر روي لينك زير كليك نماييد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/529/جرم-جعل-امضا-متوفي-و-مجازات-آن-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۲:۲۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب