اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، هر دادگاهي براي رسيدگي به دعوا ، بايد دو نوع صلاحيت داشته باشد ؛ صلاحيت ذاتي و صلاحيت محلي . صلاحيت ذاتي به معناي آن است كه دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه به لحاظ صنف ، نوع و درجه صلاحيت رسيدگي به دعوا را داشته باشد . لذا در صورتي كه دادگاه صلاحيت ذاتي يا صلاحيت محلي نداشته باشد ، خوانده مي توان به آن ايراد وارد كند . در صورتي كه دادگاه ايراد عدم صلاحيت ذاتي را وارد تشخيص دهد ، يعني دادگاه تشخيص دهد كه صلاحيت ذاتي ندارد ، قرار عدم صلاحيت صادر مي كند . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه ايراد عدم صلاحيت ذاتي چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/472/ايراد-عدم-صلاحيت-ذاتي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۰۲:۱۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره حقوقي دينا ، مجلس خبرگان يا مجلس خبرگان رهبري نهادي است كه متشكل از فقيهان واجد شرايط كه بر اساس اصل 107 قانون اساسي وظيفه اصلي و خطير آن انتخاب رهبري است . خبرگان در واقع نمايندگان مردم هستند كه از طريق انتخابات توسط آنها انتخاب مي شوند. . فقهيان مجلس خبرگان از براي يك دوره 8 ساله انتخاب مي شوند . در قانون اساسي وظايف مجلس خبرگان مشخص شده است . اصول 107 و 108 قانون اساسي به مجلس خبرگان اختصاص يافته است . طبق اين اصول وظايف مجلس خبرگان رهبري در آيين نامه داخلي اين نهاد به طور مفصل بيان خواهد شد . براي مطالعه بيشتر درباره مجلس خبرگان رهبري و وظايف آن روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/478/مجلس-خبرگان-رهبري-چيست-و-وظايف-آن-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۵۸:۲۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي مدني دينا ، حق انتخاب وكيل در امور مدني ، حق هر شخصي است . به همين خاطر ، در ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني ، حق اشخاص در انتخاب و معرفي حداكثر دو نفر وكيل پيش بيني كرده است . بنابراين ،تعداد وكيل در پرونده هاي حقوقي حداكثر دو نفر است . البته در صورتي كه شخص استطاعت كافي براي گرفتن وكيل را نداشته باشد مي تواند از دادگاه تقاضاي وكيل معاضدتي نمايد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد تعداد وكيل در پرونده حقوقي بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/463/حق-انتخاب-وكيل-در-امور-مدني.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۵:۰۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، منظور از قرار منتهي به بازداشت ، قراري است كه احتمالا مي تواند منجر به بازداشت متهم شود . انواع قرارهاي منتهي به بازداشت عبارتند از قرار كفالت و قرار وثيقه . متعاقب صدور هر يك از اين قرارهاي منجر به بازداشت  ، اگر متهم حسب مورد كفيل و يا وثيقه را به ميزان مقرر مهيا كند ، قرار قبولي كفالت و يا قرار وثيقه صادر مي شود و متهم بازداشت نمي شود . اما اگر متهم از معرفي كفيل يا فراهم كردن وثيقه عاجز باشد به بازداشتگاه معرفي مي شود و آزادي او سلب مي شود . براي مطالعه بيشتر درباره قرار منتهي به بازداشت روي لينك زير كليك كنيد : 

 

wwwheyvalaw.com/web/articles/view/476/قرارهاي-منتهي-بازداشت.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۲:۰۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، انواع نمايندگي حقوقي بر اساس قانون ، مي توان به نمايندگي قانوني ، نمايندگي قضايي و نمايندگي قراردادي تقسيم بندي كرد . نمايندگي قانوني مانند ولايت قهري پدر يا جد پدري ، نمايندگي قضايي مانند قضايي مانند نمايندگي قيم و نمايندگي قراردادي ، مانند وكالت وكيل دادگستري مي باشد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه نمايندگي قانوني ، قضايي و قراردادي يعني چه بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

wwwheyvalaw.com/web/articles/view/462/انواع-نمايندگي-در-آيين-دادرسي-مدني.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۶:۱۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، قرار وثيقه ، قراري است كه به موجب آن متهم در ازاء اينكه مالي را در اختيار دادسرا قرار مي دهد ، بازداشت نمي شود . قرار وثيقه يكي از شديدترين انواع قرارهاي تامين است زيرا در اين قرار "مالي" به عنوان وثيقه به دادسرا سپرده مي شود . در مقابل متهم ، متعهد مي شود كه هر زمان كه مرجع قضايي صلاح دانست و لازم ديد در مرجع مربوطه حاضر شود . در صورتي كه متهم براي عدم حضور خود دليل موجهي داشته باشد ، بايد آن را اعلام كند ، اگر اين دليل مورد قبول واقع شود ، ضبط وثيقه صورت نخواهد گرفت . پرداخت وثيقه بايد در درجه اول از طرف خود متهم و در درجه بعد از طرف ثالث باشد . براي مطالعه بيشتر درباره اينكه قرار وثيقه چيست روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/477/قرار-وثيقه-چيست-و-ضبط-وثيقه.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۲:۳۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي دينا و بر اساس بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني خواهان مي تواند دادخواست خود را مسترد نمايد ؛ كه در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .  علاوه بر اين ، خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، اقدام به استرداد دادخواست خود نمايد . بنابراين ماده ، مهلت استرداد دادخواست ، تا اولين جلسه دادرسي تعيين شده است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد استرداد دادخواست و مهلت آن بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/454/استرداد-دادخواست-و-مهلت-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۵:۰۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره حقوق قراردادهاي دينا ،  تعريف خيار تدليس در ماده 438 قانون مدني تعريف شده است . در اين ماده آمده است كه " تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود " .   فرض كنيد شما به فروشگاه طلا فروشي مي رويد و قصد خريد يك قطعه طلا مثلا دستبند و يا انگشتر داريد . در اين حالت اصل بر اين است كه تمام اجناس موجود در مغازه طلاي اصل است . شما يك قطعه دستنبد خريداري مي كنيد و بعد از مدتي متوجه مي شويد دستبندي كه خريدار با نام طلا به شما داده است ، آب طلا است . از جمله شرايط تحقق خيار تدليس عدم وجود وصف مورد نظر در مال و فريب خوردن است . براي مطالعه بيشتر درباره خيار تدليس و شرايط آن روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/471/خيار-تدليس-و-شرايط-تحقق-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۹:۵۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، با توجه به ماهيت حق مورد اجرا ، دعاوي را مي توان به سه نوع دعواي عيني ، دعواي شخصي و دعواي مختلط تقسيم بندي كرد . بنابراين ، دعوا در صورتي عيني شمرده مي شود كه ماهيت حق از جمله حقوقي باشد كه براي افراد نسبت به عين مال حاصل مي شود ؛ مثل حق مالكيت ، حق ارتفاق و حق ارتفاق . از جمله انواع دعاوي عيني مي توان به دعواي مالكيت ، تصرف عدواني ، مزاحمت ، استرداد سند اشاره نمود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه دعاوي عيني چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

wwwheyvalaw.com/web/articles/view/455/دعاوي-عيني-و-انواع-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۰:۱۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت مشاوره حقوقي دينا ، اجاره در واقع به اين معناست كه فرد ملك خود را براي استفاده از منافع در برابر اجاره بهاي كه دريافت مي كند به شخص ديگري مي دهد و به موجب آن موجر و مستاجر ، تكاليف و حقوقي در برابر پيدا مي كنند . حقوق و تكاليف موجر در قانون مدني بيان شده است . از جمله تكاليف موجر در برابر مستاجر تسليم عين مستاجره ، بازگرداندن پول پيش مستاجر و ... مي باشد . همچنين وظايفي نيز براي موجر نسبت به مستاجر بر طبق قانون بيان شده است . براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد تكاليف و حقوق موجر بر روي لينك زير كليك نماييد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/549/حقوق-و-تكاليف-موجر.html

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۵۶:۲۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب