اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

ديه از بين بردن پلك در قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، در ماده 590 قانون مجازات اسلامي آمده است كه اگر كسي هر چهار پلك هر دو چشم فردي را از بين ببرد ، بايد ديه كامل بپردازد . ديه پلك طبق نرخ ديه سال 97 ، 231 ميليون تومان خواهد بود . علاوه بر اين ديه از بين بردن پلك بالا يك ششم ديه كامل و ديه از بين بردن پلك پايين يك چهارم ديه كامل است . نرخ ديه پلك ، مانند ساير مقادير ديه از قواعد شرعي گرفته شده است. براي مطالعه بيشتر درباره نرخ ديه پلك روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/265/ديه-از-بين-بردن-پلك.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۰:۵۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، از دست دادن حس بويايي كه يكي از حواس پنجگانه ماست ، در قانون داراي ديه است . ديه از دست دادن حس بويايي در ماده 693 به اين ترتيب مقرر شده است كه اگر بويايي كامل از بين برود ، ديه كامل خواهد داشت اما اگر بخشي از حس بويايي از بين برود ، ديه بر اساس ارش تعيين مي شود . اگر ديه بويايي مربوط به يكي از دو بيني باشد ، ديه آن نصف ديه كامل خواهد بود . علاوه بر اين ديه از بين رفتن حس بويايي با قطع بيني ، به طور جداگانه حساب مي شود يعني ديه از بين رفتن حس بويايي جدا و ديه قطع بيني جدا حساب مي شود . براي مطالعه بيشتر درباره ديه بويايي روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/262/ديه-از-دست-دادن-حس-بويايي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۶:۴۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاره كيفري دينا ، ديه استخوان ترقوه در مواد 655 تا  657 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . طبق اين قانون ديه از بين بردن استخوان ترقوه در صورتي كه هر دو استخوان باشد ، كامل و اگر يكي از آنها باشد نصف خواهد بود . ديه شكستن استخوان ترقوه نيز از چهار در صد ديه كامل تا نصف آن متغير است . هم چنين ديه ترك خوردن استخوان ترقوره و دررفتگي آن نيز در قانون مشخص شده است كه از سي هزارم ديه كامل تا بيست هزارم ديه كانل متغير است . براي مطالعه بيشتر درباره نرخ ديه استخوان ترقوه ، روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/260/ديه-شكستگي-،-ترك-خوردن-و-در-رفتگي-استخوان-ترقوه-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۶:۴۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از انواع دعاوي اعتراض شخص ثالث ، اعتراض شخص ثالث طاري است . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، اعتراض ثالث طاري عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رايي كه سابقا در دادگاهي صادر شده و طرف ديگر براي اثبات ادعاي خود در اثناي رسيدگي آن راي را به عنوان دليل ابراز كرده است . مهلت اعتراض ثالث طاري بر اساس قانون آيين دادرسي مدني تعيين نشده است ؛ چرا كه شخص ثالث در دعوايي كه در آن حكم صادر شده است حضور نداشته است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اعتراض ثالث طاري و مهلت آن بر روي لينك زري كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/259/اعتراض-شخص-ثالث-طاري.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۱:۵۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

بر اساس قانون آيين دادرسي مدني ، يكي از انواع دعاوي اعتراض شخص ثالث ، دعواي اعتراض ثالث اصلي است . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، اين دعوا به موجب دادخواست اعتراض ثالث اصلي امكانپذير است . همچنين ، به دليل اينكه شخص ثالث در جريان رسيدگي به دعوا حضور ندارد و حكمي عليه وي صادر شده است ، ممكن است حتي تا زمان اجراي حكم از آن حكم مطلع نشده باشد ، بنابراين در قانون مهلت اعتراض ثالث اصلي در قانون پيش بيني نشده است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اعتراض ثالث اصلي بر روي لينك زير كليك كنيد . 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/257/دعواي-اعتراض-ثالث-اصلي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۹:۲۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

ديه از بين بردن چشم در قانون مجازات اسلامي به اين ترتيب مقرر شده است كه ديه از بين بردن هر دو چشم بينا ديه كامل است و ديه درآوردن يك چشم نصف ديه كامل است . بنابراين ديه درآوردن چشم با توجه به نرخ ديه سال 97 ، در حالت 213 ميليون و در حالت دوم 115 ميليون و 500 هزار تومان است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا، اگر تنها يكي از چشم ها بينا باشد ، با توجه به اينكه چشم ديگر به طور مادرزادي كور بوده يا بر اثر قصاص يا جنايت كور شده است ، تعيين مي شود . ديه چشم نابينا نيز يك ششم ديه كامل است . براي مطالعه بيشتر درباره نرخ ديه چشم روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/258/ديه-در-آوردن-چشم-و-از-بين-بردن-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۱:۵۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي فوق العاده شكايت از احكام دادگاهها ، اعتراض شخص ثالث است كه به اعتراض ثالث اصلي و طاري تقسيم مي شود . به استناد سايت آيين دادرسي دينا در خصوص زمان طرح دعوي اعتراض ثالث  ، مهلت اعتراض ثالث بر اساس قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني نشده است . بنابراين ، به طور كلي آراء دادگاهها بدون محدوديت زماني قابل اعتراض شخص ثالث هستند . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد موعد اعتراض ثالث بر روي لينك زير كليك كنيد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/255/زمان-طرح-دعوي-اعتراض-ثالث.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۱:۴۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، قتل در تصادفات رانندگي ، قتل غير عمدي محسوب مي شود و مجازات آن ديه است و قصاص ندارد . البته اين در صورتي است كه كشته شدن در تصادف رانندگي به يكي از سه دليل عمده بي احتياطي يا بي مبالاتي ، رعايت نكردن نظامات دولتي يا مهارت نداشتن راننده باشد . در اين صورت حتي اگر راننده قوانين را رعايت هم نكرده باشد ، باز هم قصاص نخواهد شد . مجازات قتل در تصادفات رانندگي در قانون مجازات اسلامي شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم مقتول است . براي مطالعه بيشتر درباره كشته شدن در تصادفات رانندگي روي لينك زير كليك كنيد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/610/قتل-در-تصادفات-رانندگي-و-مجازات-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۶:۲۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

نرمه گوش قسمت پاييني گوش است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه نرمه گوش در قانون به دو دسته ديه از بين رفتن نرمه گوش و ديه پارگي نرمه گوش تقسيم شده است . در ماده 600 قانون مجازات اسلامي سال 92 اومده كه ديه از بين رفتن نرمه گوش يك ششم ديه كامل يعني 38 ميليوم و 500 هزار تومان خواهد بود و نرخ ديه پارگي نرمه گوش ، يك نهم ديه كامل يعني دو ميليون و 568 هزار تومان است . البته در صورت بهبودي ارش تعيين خواهد شد . براي مطالعه بيشتر درباره ديه نرمه گوش روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/256/ديه-پارگي-و-از-بين-بردن-نرمه-گوش.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۷:۴۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، لاله گوش همان قسمتي از گوش است كه ما تحت عنوان گوش مي شناسيم . ديه از بين بردن لاله گوش ، در قانون به اين ترتيب است كه ديه از بين بردن هر دو لاله ديه كامل و از بين بردن يكي از آنها نصف ديه كامل را دارد . ديه پارگي گوش نيز يك ششم ديه كامل است البته در صورت بهبود ارش تعيين خواهد شد . هم چنين در ديه گوش ، ديه فلج كردن آن نيز در نظر گرفته شده است . هر گاه هر آسيبي كه به گوش وارد شود ، موجب شود كه شنوايي گوش نيز صدمه ببيند ، دو ديه در نظر گرفته خواهد شد ؛ يعني هم ديه شنوايي و هم ديه صدمه به گوش . براي مطالعه بيشتر درباره ديه لاله گوش روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/253/ديه-پارگي-،-از-بين-بردن-و-فلج-كردن-لاله-گوش.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۱:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب