اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

در قانون براي پاره شدن لب ديه تعيين شده است . ديه شكافتن لب در ماده 610 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه پارگي لب بر اساس اينكه منجر به ديدن دندان ها شود يك سوم ديه كامل و در صورتي كه منجر به بهبود بدون عيب شود ، يك پنجم ديه كامل است . ديه پارگي يك لب نيز موجب يك ششم ديه كامل مي شود اما اگر بدون عيب بهبود پيدا كند موجب يك دهم ديه كامل خواهد شد . براي مطالعه بيشتر درباره ديه پارگي و شكافته شدن لب روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/281/ديه-پارگي-لب.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۰:۳۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي اعتراض به احكام دادگاه ، فرجام خواهي است . اما بر اساس قانون آيين دادرسي مدين ، برخي احكام غير قابل فرجام هستند . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، آراء غير قابل فرجام عبارتند از : احكام مستند به نظريه كارشناس ، احكام مستند به سوگند قاطع دعوا ، احكامي كه حق فرجام خواهي نسبت به آنها ساقط شده است ، احكام راجع به متفرعات دعوا و احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام اند . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد آراء غير قابل فرجام بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/279/آراي-غير-قابل-فرجام.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۰:۴۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

پرده گوش مانند يك صافي ارتعاشات صدا را براي ورود به گوش و شنيدن ، مي گيرد . اين پرده نازك از حساسيت بالايي برخوردار است و نياز به مراقبت دارد .به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا در صورتي كه پرده گوش بر اثر ضربه و حادثه و جنايت از بين برود مي توان از مرتكب ديه پرده گوش را دريافت كرد . ديه پارگي پرده گوش در ماده 605 قانون مجازات اسلامي ، ارش تعيين شده است . البته در صورتي كه پارگي پرده گوش منجر به ناشنوايي شود مرتكب بايد دو ديه بپردازد : هم ديه پاره شدن پرده گوش و هم ديه ناشنوايي . براي مطالعه بيشتر درباره پرده گوش روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/280/ديه-پاره-شدن-پرده-گوش.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۶ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۶:۱۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي اعتراض به حكم دادگاه ها ، فرجام خواهي است كه در ديوان عالي كشور صورت مي گيرد . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، آراء حقوقي قابل فرجام خواهي را مي توان در دو مرحله بدوي و مرحله تجديد نظر شناسايي كرد . به عبارت ديگر هم در مرحله بدوي مي توان از برخي از احكام و قرارها فرجام خواهي كرد و هم برخي از احكام و قرارهاي مرحله تجديدنظر را مي توان فرجام خواهي نمود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد آراء قابل فرجام بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/277/آراي-قابل-فرجام-خواهي-حقوقي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۸:۲۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به گزارش سايت مشاوره كيفري دينا ، در صورتي كه جنايت ديگري باعث شودكه تمام ريش كسي از بين برود ، بايد ديه پرداخت شود . ديه ريش در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . بر اساس اين ماده ديه كندن ريش در صورت رويش مجدد ديه كامل و در صورت عدم رويش محدد موجب يك سوم ديه كامل است . علاوه بر اين ديه كندن قسمتي از ريش نيز در قانون مشخص شده است و بر همين مبناي رويش مجدد و عدم رويش مجدد بيان شده است . بايد در نظر داشت كه ديه ريش در سه مورد پرداخت نمي شود :

1- در صورت رضايت مرد
2- در صورتي كه رضايت او معتبر نيست ، اجازه ولي او 
3- در صورت ضرورت هاي پزشكي  . براي مطالعه بيشتر درباره ديه ريش روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۵۱:۵۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي فوق العاده اعتراض به احكام دادگاه ها ، فرجام خواهي است . با اينكه همواره فرض بر آن است كه آراء دادگاه ها بر اساس مقررات قانوني و موازين شرعي صادر شده اند ، اما ممكن است كه هر يك از اصحاب دعوا بخواهند در مهلت فرجام خواهي ، نسبت به اين راي تقاضاي فرجام خواهي كنند . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ،  فرجام خواهي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني . براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اينكه فرجام خواهي حقوقي چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/275/فرجام-خواهي-حقوقي-چيست.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۳۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، كندن موي زن در قانون جرم است و براي آن مجازات ديه در نظر گرفته شده است . ديه كندن موي سر زن در ماده 577 قانون مجازات اسلامي به اين ترتيب است كه ديه كندن  تمام موي سر زن در صورت عدم رويش مجدد ديه كامل است و در صورتي كه مو دوباره برويد موجب مهرالمثل است . البته در صورتي كه ميزان مهرالمثل بيشتر از مقدار ديه كامل باشد ، فقط مقدار ديه كامل زن پرداخت مي شود .هم چنين ديه موي سر زن در سه مورد پرداخت نمي شود :

1- رضايت زن 
2- در مواردي كه رضايت زن معتبر نيست رضايت ولي او 
3- در موارد ضروري پزشكي  . براي مطالعه بيشتر درباره ديه موي سر زن روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۷:۴۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، كندن موي زن در قانون جرم است و براي آن مجازات ديه در نظر گرفته شده است . ديه كندن موي سر زن در ماده 577 قانون مجازات اسلامي به اين ترتيب است كه ديه كندن  تمام موي سر زن در صورت عدم رويش مجدد ديه كامل است و در صورتي كه مو دوباره برويد موجب مهرالمثل است . البته در صورتي كه ميزان مهرالمثل بيشتر از مقدار ديه كامل باشد ، فقط مقدار ديه كامل زن پرداخت مي شود .هم چنين ديه موي سر زن در سه مورد پرداخت نمي شود :

1- رضايت زن 
2- در مواردي كه رضايت زن معتبر نيست رضايت ولي او 
3- در موارد ضروري پزشكي  . براي مطالعه بيشتر درباره ديه موي سر زن روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۷:۴۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه كندن موي سر مرد در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است به اين ترتيب كه ديه كندن تمام موي سر مرد در صورت رويش مجدد ارش و در صورت عدم رويش مجدد ديه كامل است . البته ديه موي سر مرد در سه مورد منتفي است :

1- خود شخص در كندن مو رضايت داشته باشد 
2- در مواردي كه شخص قادر به اعلام رضايت نيست ، رضايت اوليا او 
3- در موارد پزشكي 
در تعيين ديه موي مرد ، تشخيص رويش يا عدم رويش مجدد با مسئول پزشكي قانوني است . براي مطالعه بيشتر درباره موي سر روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۲:۱۴ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

نگه داشتن عده يكي از مهمترين احكامي است كه در دين اسلام و قانون پيش بيني شده است ، به خصوص لزوم نگه داشتن عده طلاق . اما در برخي شرايط ، ممكن است زناني عده طلاق نداشته باشند . به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، زناني كه عده طلاق ندارند ، دو دسته هستند . يكي در خصوص زنان يائسه است و ديگري در مورد طلاق دختر باكره و در دوران عقد مي باشد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه چه زناني عده طلاق ندارند بر روي لينك زير كليك كنيد:

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/273/زناني-كه-عده-طلاق-ندارند.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۷:۰۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب