اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

در قانون به خراشيدگي ، حارصه گفته مي شود . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه خراشيدگي پوست صورت در صورتي كه باعث جاري شدن خون شود ، يك صدم ديه كامل است . براي تعيين ديه خراشيدگي پوست بدن به يك مورد بايد توجه شود ؛ به اين ترتيب كه اگر براي آن عضو ديه تعيين شده باشد ، ديه خراشيدگي به نسبت آن عضو مشخص خواهد شد اما اگر براي آن عضو ديه تعيين نشده باشد، ديه بر اساس ارش تعيين خواهد شد . براي مطالعه بيشتر درباره ديه خراشيدگي پوست روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/293/ديه-خراشيدگي-صورت-و-بدن-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۳۳:۲۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از حقوقي كه به موجب طلاق به زن تعلق مي گيرد ، اجرت المثل ايام زناشويي است . به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، از جمله شرايط دريافت اجرت المثل ايام زناشويي آن است كه طلاق نبايد به درخواست زن باشد . بلكه مرد خواهان طلاق دادن زن خود باشد . همچنين ، اگر مرد خواهان طلاق دادن زن خود است ، اين طلاق دادن نبايد به علت تخلف زن از وظايف زناشويي باشد، زوجه كارهايي را انجام داده باشد كه شرعا بر عهده وي نبوده است ، زن بايد اين كارها را به دستور زوج انجام داده باشد ، زن بايد با قصد عدم تبرع اين امور را انجام داده باشد . براي مشاهده شرايط تعلق اجرت المثل بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/290/شرايط-دريافت-اجرت-المثل-ايام-زوجيت.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۱۹:۱۱ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت مشاوره كيفري دينا ، قطع نخاع كامل به اين صورت است كه نخاع از پس گردن قطع شود ، در اين حالت تمام اعضاي بدن انسان فلج مي شود اما فرد زنده است .  بر اساس قانون مجازات اسلامي ديه قطع نخاع ، ديه كامل است . اما اگر بخشي از نخاع آسيب ببيند ، ديه قطع بخشي از نخاع بر اساس همان قسمت تعيين مي شود ،  مثلا طول نخاع به طور ميانگين 40 سانتي متر است حال اگر 10 سانتي متر از نخاع كسي با ضربه فرد ديگري از بين برود ، ديه بر اساس طول كل نخاع به نسبت قسمت آسيب ديده مشخص مي شود . هم چنين هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود ، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي شود . براي مطالعه بيشتر درباره نرخ ديه نخاع روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/289/ديه-قطع-نخاع.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۲:۱۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
در ماده 29 قانون حمايت خانواده دريافت اجرت المثل زن پيش بيني شده است . بر اساس اين ماده ، چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا بر عهده وي نبوده و عرفا براي آن كار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد كه به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، در حقوق به آن اجرت المثل ايام زوجيت هم گفته مي شود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه اجرت المثل زندگي مشترك چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۳۵:۲۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

ديه شكستن ستون فقرات در صورتي كه قابل درمان نباشد ، ديه كامل است ولي اگر قابل درمان باشد ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع بشود مثلا فرد ديگر نتواند راه برود ، هم موجب ديه ستون فقرات و هم ديه صدمه ديگري كه به صورت غير مستقيم به قرباني وارد شده است ، مي شود .  علاوه ه بر اين به استناد سايت مشاوره كيفري دينا ، اگر شكستگي ستوان فقرات درمان شود موجب يك دهم ديه كامل خواهد شد . ديه شكستن ستون فقرات منجر به فلج ، علاه بر ديه ستون فقرات ، موجب دو سوم ديه براي فلج دو پا نيز است . براي مطالعه بيشتر درباره ديه ستون فقرات روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/288/ديه-شكستن-ستون-فقرات.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۲:۰۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، در ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دريافت خسارات دادرسي پيش بيني شده است . بر اساس اين ماده ، خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در حين رسيدگي به دعوا ، جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به او وارد شده يا خواهد شد ، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد . خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده است را از خواهان مطالبه نمايد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه خسارات دادرسي چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/286/خسارات-دادرسي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ دى ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۷:۰۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا، اگر جنايتي باعث از بين رفتن لب شود طبق قانون بايد ديه پرداخت شود . ديه از بين رفتن لب در قانون مجازات اسلامي به اين ترتيب مشخص شده است :

ديه از بين بردن دو لب : ديه كامل ، ديه از بين بردن يك لب : نصف ديه كامل و ديه از بين بردن مقداري از لب بر اساس ارش تعيين خواهد شد . علاوه بر اين طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامي ديه سست شدن و فلج شدن لب به  گونه اي كه با خنده و مانند آن از دندان ها كنار نرود : موجب دو سوم ديه يك لب مي شود . ضمن اينكه اگر جنايتي باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان ها بشود ، خواه نشود . براي مطالعه بيشتر درباره ديه لب روي لينك زير كليك كنيد : 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/284/ديه-از-بين-بردن-و-فلج-شدن-لب.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۷:۵۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي اعتراض به حكمي كه دادگاه صادر كرده است ، واخواهي مي باشد . البته واخواهي صرفا از احكامي كه به صورت غيابي صادر شده اند امكان پذير مي باشد . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، واخواهي از رأي غيابي بدوي ، واخواهي از رأي غيابي تجديدنظر و واخواهي از رأي غيابي شوراي حل اختلاف امكانپذير است . براي مشاهده اطلاعات بيشتر در مورد اينكه واخواهي از راي غيابي چگونه انجام مي شود بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/283/واخواهي-از-رأي-غيابي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۳:۴۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از روش هاي اعتراض به حكم دادگاه فرجام خواهي است . مهلت فرجام خواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه است . اما گاهي فرجام خواهي خارج از مهلت نيز به عمل مي آيد . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، موارد فرجام خواهي خارج از مهلت عبارت است از : حجر ، ورشكستگي يا فوت محكوم عليه ، زوال سمت نماينده و همچنين عذر فرجام خواه . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد فرجام خارج از مهلت بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/282/فرجام-خواهي-خارج-از-مهلت.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۶:۱۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

در قانون براي پاره شدن لب ديه تعيين شده است . ديه شكافتن لب در ماده 610 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، ديه پارگي لب بر اساس اينكه منجر به ديدن دندان ها شود يك سوم ديه كامل و در صورتي كه منجر به بهبود بدون عيب شود ، يك پنجم ديه كامل است . ديه پارگي يك لب نيز موجب يك ششم ديه كامل مي شود اما اگر بدون عيب بهبود پيدا كند موجب يك دهم ديه كامل خواهد شد . براي مطالعه بيشتر درباره ديه پارگي و شكافته شدن لب روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/281/ديه-پارگي-لب.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ دى ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۰:۳۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 2
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب