اشتراك گذاري مطالب
اشتراك گذاري مطالب

يكي از مهمترين عقود در روابط ميان افراد ، عقد ازدواجي است كه ميان زن و مرد بسته مي شود و آنها را به زوجيت يكديگر در مي آورد كه به لحاظ حقوقي به آن عقد نكاح گفته مي شود . به استناد سايت مشاوره حقوق خانواده دينا ، عقد نكاح را مي توان به دو نوع نكاح دائم و نكاح موقت يا صيغه تقسيم بندي كرد . به دليل اهميتي كه اين عقد ازدواج در روابط ميان افراد ايفا مي نمايد ، قانونگذار هم احكامي را در خصوص صحت عقد نكاح و همچنين موانع نكاح پيش بيني نموده است كه بايستي به آن توجه شود . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه عقد نكاح چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/267/عقد-نكاح-چيست.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۱۸:۵۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از انواع اسناد ، سند رسمي مي باشد كه در مقابل سند عادي است . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند ، رسمي است . بر اساس اين تعريف از سند رسمي ، اركان سند رسمي شامل : 1- دخالت مامور رسمي ، 2- صلاحيت مامور رسمي 3- رعيات مقررات قانوني است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه سند رسمي چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/263/سند-رسمي-چيست.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۰۵:۳۲ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از مهمترين ادله اثبات دعوا بر اساس قانون آيين دادرسي مدني ، سند مي باشد . سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، انواع سند تقسيم مي شوند به اسناد عادي و اسناد رسمي كه هر يك با ديگري تفاوت هايي دارند . به عنوان مثال ، سند رسمي توان اثباتي بالاتري نسبت به سند عادي دارد . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اينكه سند چيست بر روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/264/سند-و-انواع-آن.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۹:۱۷ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
يكي از روش هاي فوق العاده شكايت از احكام دادگاهها ، اعتراض شخص ثالث است . اعتراض شخص ثالث به دو نوع اعتراض ثالث اصلي و اعتراض ثالث طاري تقسيم مي شود . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، آراء قابل اعتراض ثالث ، هرگونه رأي صادره از دادگاه ها هستند . يعني انواع قرارها و انواع احكام قابل اعتراض ثالث هستند . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد شرايط دعواي اعتراض ثالث بر روي لينك زير كليك كنيد :
 
 
 
 
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۵:۳۶ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

ديه از بين بردن پلك در قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، در ماده 590 قانون مجازات اسلامي آمده است كه اگر كسي هر چهار پلك هر دو چشم فردي را از بين ببرد ، بايد ديه كامل بپردازد . ديه پلك طبق نرخ ديه سال 97 ، 231 ميليون تومان خواهد بود . علاوه بر اين ديه از بين بردن پلك بالا يك ششم ديه كامل و ديه از بين بردن پلك پايين يك چهارم ديه كامل است . نرخ ديه پلك ، مانند ساير مقادير ديه از قواعد شرعي گرفته شده است. براي مطالعه بيشتر درباره نرخ ديه پلك روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/265/ديه-از-بين-بردن-پلك.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۰:۵۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

ديه از بين بردن پلك در قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، در ماده 590 قانون مجازات اسلامي آمده است كه اگر كسي هر چهار پلك هر دو چشم فردي را از بين ببرد ، بايد ديه كامل بپردازد . ديه پلك طبق نرخ ديه سال 97 ، 231 ميليون تومان خواهد بود . علاوه بر اين ديه از بين بردن پلك بالا يك ششم ديه كامل و ديه از بين بردن پلك پايين يك چهارم ديه كامل است . نرخ ديه پلك ، مانند ساير مقادير ديه از قواعد شرعي گرفته شده است. براي مطالعه بيشتر درباره نرخ ديه پلك روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/265/ديه-از-بين-بردن-پلك.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۰:۵۰ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاوره كيفري دينا ، از دست دادن حس بويايي كه يكي از حواس پنجگانه ماست ، در قانون داراي ديه است . ديه از دست دادن حس بويايي در ماده 693 به اين ترتيب مقرر شده است كه اگر بويايي كامل از بين برود ، ديه كامل خواهد داشت اما اگر بخشي از حس بويايي از بين برود ، ديه بر اساس ارش تعيين مي شود . اگر ديه بويايي مربوط به يكي از دو بيني باشد ، ديه آن نصف ديه كامل خواهد بود . علاوه بر اين ديه از بين رفتن حس بويايي با قطع بيني ، به طور جداگانه حساب مي شود يعني ديه از بين رفتن حس بويايي جدا و ديه قطع بيني جدا حساب مي شود . براي مطالعه بيشتر درباره ديه بويايي روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/262/ديه-از-دست-دادن-حس-بويايي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۲۶:۴۳ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

به نقل از سايت مشاره كيفري دينا ، ديه استخوان ترقوه در مواد 655 تا  657 قانون مجازات اسلامي مشخص شده است . طبق اين قانون ديه از بين بردن استخوان ترقوه در صورتي كه هر دو استخوان باشد ، كامل و اگر يكي از آنها باشد نصف خواهد بود . ديه شكستن استخوان ترقوه نيز از چهار در صد ديه كامل تا نصف آن متغير است . هم چنين ديه ترك خوردن استخوان ترقوره و دررفتگي آن نيز در قانون مشخص شده است كه از سي هزارم ديه كامل تا بيست هزارم ديه كانل متغير است . براي مطالعه بيشتر درباره نرخ ديه استخوان ترقوه ، روي لينك زير كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/260/ديه-شكستگي-،-ترك-خوردن-و-در-رفتگي-استخوان-ترقوه-.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۶:۴۵ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

يكي از انواع دعاوي اعتراض شخص ثالث ، اعتراض شخص ثالث طاري است . به استناد سايت آيين دادرسي دينا ، اعتراض ثالث طاري عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رايي كه سابقا در دادگاهي صادر شده و طرف ديگر براي اثبات ادعاي خود در اثناي رسيدگي آن راي را به عنوان دليل ابراز كرده است . مهلت اعتراض ثالث طاري بر اساس قانون آيين دادرسي مدني تعيين نشده است ؛ چرا كه شخص ثالث در دعوايي كه در آن حكم صادر شده است حضور نداشته است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اعتراض ثالث طاري و مهلت آن بر روي لينك زري كليك كنيد :

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/259/اعتراض-شخص-ثالث-طاري.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۱:۵۹ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]

بر اساس قانون آيين دادرسي مدني ، يكي از انواع دعاوي اعتراض شخص ثالث ، دعواي اعتراض ثالث اصلي است . به نقل از سايت آيين دادرسي دينا ، اين دعوا به موجب دادخواست اعتراض ثالث اصلي امكانپذير است . همچنين ، به دليل اينكه شخص ثالث در جريان رسيدگي به دعوا حضور ندارد و حكمي عليه وي صادر شده است ، ممكن است حتي تا زمان اجراي حكم از آن حكم مطلع نشده باشد ، بنابراين در قانون مهلت اعتراض ثالث اصلي در قانون پيش بيني نشده است . براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اعتراض ثالث اصلي بر روي لينك زير كليك كنيد . 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/257/دعواي-اعتراض-ثالث-اصلي.html

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۹:۲۸ ] [ sevda ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب